PERFECT SOLUTION FOR CATAMARANS & MONOHULLS 

Oceanvolt SEA electric saildrive system
Oceanvolt SEA electric saildrive technology

                    OCEANVOLT Electric Saildrive                       •  Technical Specifications  • 

       OV_SD60       OV_SD80          OV_SD10          OV_SD15 

Oceanvolt electric propulsion throttle
Oceanvolt SEA display and regeneration button
Oceanvolt SEA monohull electric saildrive system